MRKUŠIĆA DVOR

Obitelj Mrkušić u Podgoru je došla kao hrvatska plemićka obitelj iz istočne Bosne.

Svojim dolaskom djelovanjem i poštivanjem religiozne baze svoje pradjedovske vjereobitelj je svome narodu i njegovoj kulturi dala iznimnu
baštinu – obiteljsku kapelu i mnogobrojne vrijedne artefakte, koji su dana pod zaštitom države.

Obiteljski grb. Datiran je godinom 1770.U gornjem polju nalazi se stari primorski grb, desnica smačem i golubicom. U donjem djelu nalaze se dvije grane koje simboliziraju dvije vite jele i rođenu zemlju Bosnu. U dnu grba nalazi se latinska lozinka..
NON MINOR CETERIS

Obitelj Mrkušić sagradila je ovu crkvu početkom 19.stoljeća, točnije 1804. godine kao zavjet svojih starih. Tome svjedoči i natpis na pročelju ove crkve:
SACRATISSIMO CORDI JESU-HAEC PERENTIS VOTA-
PIETAS FILIORUM DICAVIT- A.D. 1804.

– Ovaj zavjet našega roditelja ljubav njegovih sinova posvetila je presvetom
Srcu Isusovu godine Gospodnje 1804.

mrkušića dvor